- Moyki-bt.ru
moyki-bt.ru
-
1000 2100
8(495)973-99-95
8(495)979-66-17
: 4202
 Topzero Leonardo

15 000

?

!
:

 Topzero Leonardo


2 1 -
-
1/2"

:


35

450 1/2"

I
DIN DVGW

:
TopZero Leonardo Ice-07,
TopZero Leonardo Jasmine-08,
TopZero Leonardo Cosmos-10,
TopZero Leonardo Ground-38,
TopZero Leonardo Galaxy-40,
TopZero Leonardo Smoke-47,
TopZero Leonardo Titan-49,
TopZero Leonardo Beach-58,
TopZero Leonardo Chocolate-93,


: Cosmos-10, Beach-58, Chocolate-93, Ground-38, Galaxy-40, Smoke-47, Titan-49, Jasmine-08, Ice-07
: TOPZERO
: 2 1
:
:
: 2
:
- Topzero Leonardo . . Topzero Leonardo , . Topzero Leonardo , , Topzero Leonardo . - , .